Advokat Mette Thorne Lothe

Jeg har drevet eget advokatfirma siden november 2007 og arbeider i kontorfelleskap med Forbrukeradvokaten. Se www.forbrukeradvokaten.no. Kontoret vårt har sentral beliggenhet i krysset Uranienborgveien/Parkveien i Oslo. Jeg har spisskompetanse innen forbrukerrett og saker etter vegtrafikkloven.

Kort informasjon om meg og min erfaring:

  • Jeg er cand.jur fra universitetet i Oslo 1988 og har hatt advokatbevilling siden 2001.
  • Jeg har barnerett spesialfag og psykologi grunnfag fra UiO.
  • Jeg har lang arbeidserfaring fra bl.a. Forbrukerrådet, og som advokat i Norges Automobil-Forbund.
  • Jeg har også vært ansvarlig advokat i Leieboerforeningen i en periode. Dette innebærer at jeg har variert erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Jeg har gjennom mitt arbeid erfaring med politiske påvirkningsprosesser, lovgivningsarbeid og forhandlinger.
  • Jeg er oppnevnt av som utvalgsmedlem i Forbrukerklageutvalget, hvor jeg representerer forbrukersiden. Jeg er også oppnevnt som utvalgsrepresentant for leieboersiden i Husleietvistutvalget.
  • Jeg har vært representant for de ansatte i NAFs Hovedstyre, og hatt flere styreverv i tilknytning til Norges Automobil-Forbund

Sikkerhetsstillelse

Jeg har siden 2001 hatt Tilsynsrådet for advokatvirksomhets tillatelse til å drive advokatvirksomhet, og jeg er medlem av Den norske Advokatforening.Jeg har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse via Advokatforeningen.
Advokat Mette Thorne Lothe

Fotograf: Kristin Sjøwall