Juridisk bistand i små og store tvister

Velkommen til advokat Mette Thorne Lothe

Jeg bistår privatpersoner i små og store tvister. Mitt kjerneområde er forbrukerrett. Jeg hjelper deg i saker som gjelder kjøp og salg av bil, båt, bolig eller andre varer. Jeg har omfattende erfaring i saker vedrørende husleie, håndverkertjester og forsikring.

Etter mer enn 10 års ansettelse Norges Automobil-Forbund har jeg lang erfaring med bil- og vegtrafikksaker. Ta gjerne kontakt dersom du har mistet lappen, - fått beslaglagt eller inndratt ditt førerkort.

Har du behov for juridisk bistand så ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale. Det kan være fornuftig å søke råd tidlig, f.eks. ved igangsettelse av en reklamasjonssak.

Jeg vil forsøke å hjelpe deg med å fremforhandle gode løsninger. I saker som ikke lar seg løse ved forhandlinger, vil jeg kunne bistå deg som prosessfullmektig for domstolene.