Mine arbeidsområder

Jeg har bred erfaring som advokat over hele det forbrukerrettslige området, både i forhandlinger og saker for domstolene. Jeg er oppnevnt som utvalgsmedlem i Forbrukeklageutvalget og Husleietvistutvalget. Jeg har gjennom et langt ansettelsesforhold i Norges Automobil-Forbund arbeidet mye med bilrelaterte saker og samarbeider med NAFs tekniske ekspertise når jeg bistår NAF-medlemmer.