Juridisk bistand i små og store tvister

Velkommen til advokat Mette Thorne Lothe

Jeg bistår privatpersoner i små og store tvister. Mitt kjerneområde er forbrukerrett. Jeg hjelper deg i saker vedrørende kjøp og salg, håndverkertjenester, reklamasjoner på bolig og bil. Jeg har også jobbet mye med forsikringsrett og husleiespørsmål.

Etter mer enn 10 års ansettelse Norges Automobil-Forbund har jeg lang erfaring med bil- og vegtrafikksaker. Ta gjerne kontakt dersom du feks. har fått beslaglagt eller inndratt ditt førerkort .

Har du behov for juridisk bistand så ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale. Det kan være foruftig å søke råd tidlig, f.eks. ved igangsettelse av en reklamasjonssak.

Jeg vil forsøke å hjelpe deg med å fremforhandle gode løsninger. I saker som ikke lar seg løse ved forhandlinger, vil jeg kunne bistå deg som prosessfullmektig for domstolene.