Husleie

Jeg har god kompetanse innenfor husleieretten. Har du mottatt en oppsigelse, ønsker å avslutte eller inngå et leieforhold ta gjerne kontakt.