Førerkort

Har du mistet "lappen" eller føreretten? Det er viktig at prosessen omkring slike saker er riktig, -enten årsaken er at du har kjørt for fort, ikke vært tilstrekkelig aktsom eller det er alkohol eller andre rusmidler som er årsaken. Også når det gjelder rett til å føre bil i forbindelse med sykdom, alder og helse kan det være fornuftig å ha noen å rådføre seg med. Jeg jobber mye med saker etter vegtrafikkloven, og gir deg gjerne råd eller bistår deg i ditt møte politi og rettsapparat.