Rettshjelpforsikring

Rettshjelpsforsikring er en del av dine vilkår når du tegner en hjem- og innboforsikring, eller hvis du forsikrer din bil, båt eller hytte. Rettshjelpforsikring vil si at du får dekket utgifter til advokatbistand og utgifter til sakkyndig under din forsikring. Det er en forutsetning at det foreligger en tvist. Du har kanskje reklamert eller fremmet et krav og det er avvist,- eller at du ikke har fått tilbakemelding på dine fremsatte krav eller reklamasjoner.

Rettshjelpsforsikringen vil dekke store deler av dine kostnader hvis du trenger advokathjelp. Normalt får du dekket 80% av kostnadene, etter at du har betalt den faste egenandelen du har avtalt med selskapet ditt.

Jeg vil avklare med ditt forsikringsselskap om du har rettshjelpdekning.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

Fri rettshjelp gis innenfor bestemte saksfelt , men man kan også søke rettshjelp utover disse. For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at du er under rettshjelplovens inntektsgrenser, men for noen konkrete saksområdet gjelder imidlertid ikke inntakts og formuesgrensene. Jeg vil orientere deg nærmere om vilkårene ved behov. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene.