Priser og vilkår

Min timepris i sivile saker er kr 1600 med tillegg av mva,- til sammen kr 2000.

I straffesaker er timeprisen kr 965 med tillegg av mva.- til sammen kr. 1207,-

(Kr. 965- pluss mva. 226,-)

for enkelte oppdrag kan fast pris avtales.

Klager på mitt arbeid eller salær kan rettes til disiplinærnemnden . Kristian Augustsgt 9 , 0164 Oslo. Se: www.advokatenhjelperdeg.no

Advokat Mette Thorne Lothe

Uranienborgveien 1
0351 Oslo

Tlf: +47 23 20 32 32
Faks +47 23 20 32 30
Mobiltlf: 920 46 325

e-post: mtlothe@online.no