Priser og vilkår

Min timepris i sivile saker er kr 1600 med tillegg av mva,- til sammen kr 2000.

I straffesaker er timeprisen kr 965 med tillegg av mva.- til sammen kr. 1207,-

(Kr. 965- pluss mva. 226,-)

for enkelte oppdrag kan fast pris avtales.

Klager på mitt arbeid eller salær kan rettes til disiplinærnemnden . Kristian Augustsgt 9 , 0164 Oslo. Se: www.advokatenhjelperdeg.no