Advokat Mette Thorne Lothe

Jeg har drevet eget advokatfirma siden november 2007 og arbeider i kontorfelleskap med Forbrukeradvokaten. Kontoret vårt har sentral beliggenhet i krysset Uranienborgveien/Parkveien i Oslo.

Kort informasjon om meg og min erfaring:

 • Jeg er cand.jur fra universitetet i Oslo 1988 og har hatt advokatbevilling siden 2001. Jeg har Barnerett spesialfag.
 • Jeg har lang arbeidserfaring fra bl.a. Forbrukerrådet, og som advokat i Norges Automobil-Forbund. Jeg har også vært ansvarlig advokat i Leieboerforeningen i en periode.
 • Jeg er oppnevnt av Barne- og Likestillingsdepartementet som utvalgsmedlem i Forbrukertvistutvalget, hvor jeg representerer forbrukersiden. Jeg er også oppnevnt av Kommunal og moderniseringsdepartementet som utvalgsrepresentant for leieboersiden i Husleietvistutvalget .
 • Jeg har bred erfaring fra ulike tvisteløsningsorganer også utenfor rettsapparatet.
  • Forsikringsklagenemnda,- person og skadenemnda
  • Avkortningsnemnda
  • Klagenemnden for Bilsaker
  • Pakkereisenemnda
 • Jeg har vært representant for de ansatte i NAFs Hovedstyre, og hatt flere styreverv i tilknytning til Norges Automobil-Forbund

Sikkerhetsstillelse

Jeg har siden 2001 hatt Tilsynsrådet for advokatvirksomhets tillatelse til å drive advokatvirksomhet, og jeg er medlem av Den norske Advokatforening.

Jeg har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse via Advokatforeningen.

Advokat Mette Thorne Lothe

Uranienborgveien 1
0351 Oslo

Tlf: +47 23 20 32 32
Faks +47 23 20 32 30
Mobiltlf: 920 46 325

e-post: mtlothe@online.no