Erfaring

Født: 1962
Juridisk embetseksamen: 1989

Advokatbevilling: 2000

Juridisk praksis:

 • 1989 - 1997: konsulent /førstekonsulent i Forbrukerrådets sekretariat.
 • 1997 - 2007 adv. fulm. og advokat i Norges Automobil-Forbund
 • 2007- egen praksis i kontorfellesskap med Forbrukeradvokaten
 • 2008-2009 Engasjement i Leieboerforeningen som ansvarlig advokat
 • 2009-2010 Engasjement som advokat i Norges Automobi-lForbund

Utvalg og styrearbeid

 • 2008-2013 Oppnevnt som forbrukerrepresentant i Forbrukertvistutvalget
 • 2004-2007 Forbrukerrådets styre, Forbrukerpolitisk forum
 • 2004-2007 Styremedlem NAF-Bilteknikk
 • 200-2002 Ansattes representant i NAFs Hovedstyre

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Kjøpsrett og håndverkertjenester
 • Avhendingssaker
 • Husleietvister
 • Vegtrafikk og førerkortsaker
 • Prosedyre