Kontakt

Advokat Mette Thorne Lothe

Uranienborgveien 1

0351 Oslo

Tlf: 23 20 32 32

direkte 23 20 32 38

Faks: 23 20 32 30

Mobiltlf: 920 46 325

e-post: mtlothe@online.no

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Firmainformasjon fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer: 991 866 019

Registrert i Enhetsregisteret: 08.11.2007

Driftskonto DnB NOR: 1503 01 90006

Klientkonto DnBNOR: 1503 90014

Advokat Mette Thorne Lothe

Uranienborgveien 1
0351 Oslo

Tlf: +47 23 20 32 32
Faks +47 23 20 32 30
Mobiltlf: 920 46 325

e-post: mtlothe@online.no